قابل توجه کلیه دانشجویان ترم آخر

دانشجویانی که اسامی آنها در لیست ذیل قراردارد ، می بایست حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28 نسبت به رفع نقص پرونده خود اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم را نخواهند داشت.

 

رشته حسابداری

ردیف نام و نام خانوادگی نقص پرونده
1 روژین اخترشمار عدم ارائه دیپلم
2 رومینا افشاری  عدم ارائه دیپلم- تائیدیه تحصیلی
3 بهاره امره برچلویی تائیدیه تحصیلی
4 زهرا بیگانه  عدم ارائه دیپلم
5 حدیثه پوربافرانی تائیدیه تحصیلی
6 الهام توحیدلو تائیدیه تحصیلی
7 یگانه گودرزی  تائیدیه تحصیلی
8 فرناز سادات میرسعیدقاضی عدم ارائه دیپلم
9 مریم میرقیصری تائیدیه تحصیلی
10 ساحل نوری هریس  تائیدیه تحصیلی
11 محدثه ادیب نژاد عدم ارائه دیپلم
12 پانیذ تقی زاده مجید  تائیدیه تحصیلی
13 فاطمه دادراست تائیدیه تحصیلی
14 نیلوفر رمضانی  عدم ارائه دیپلم- تائیدیه تحصیلی
15 مهسا سلیمانی سرنسری تائیدیه تحصیلی
16 مینا علیزاده مراد تائیدیه تحصیلی
17 پروانه کریمی  عدم ارائه دیپلم
18 شکوفه همت پور تائیدیه تحصیلی
19 میلکا ابراهیمی عدم ارائه دیپلم
20 فاطمه سلطانیان  تائیدیه تحصیلی
21 ملیکا پورعلی عدم ارائه دیپلم
22 نازنین تیمناک عدم ارائه دیپلم- تائیدیه تحصیلی
23 مرجان رسول زاده مشتقین تائیدیه تحصیلی
24 مایده عظمایی عدم ارائه دیپلم
25 معصومه فیضی عدم ارائه دیپلم
26 زهرا قراگوزلو اصل عدم ارائه دیپلم- تائیدیه تحصیلی
27 پری ناز کریم عدم ارائه دیپلم
28 تینا یاوری  تائیدیه تحصیلی
29 نازنین یوسفی پناه  عدم ارائه دیپلم
30 فاطمه دانش پور مرنی عدم ارائه دیپلم
31 مژگان دده بیگی تائیدیه تحصیلی
32 رومینا رحیمی عدم ارائه دیپلم
33 صدف رکن الله وردی نژاد عدم ارائه دیپلم- تائیدیه تحصیلی
34 المیرا صاحبقرانی عدم ارائه دیپلم- تائیدیه تحصیلی
35 مایده صادقی عدم ارائه دیپلم- تائیدیه تحصیلی
36 لیلا عبادی  عدم ارائه دیپلم- تائیدیه تحصیلی
37 مایده علی شعاررازلیقی تائیدیه تحصیلی
38 نیوشا کاظمی  تائیدیه تحصیلی
39 نیوشا محبی  عدم ارائه دیپلم
40 سارا مرادی  تائیدیه تحصیلی
41 ساینا نعمتی تائیدیه تحصیلی
42 یاسمین احمدی ساغند عدم ارائه دیپلم
43 زینب تاجیک عدم ارائه دیپلم
44 فاطمه رنجبر  تائیدیه تحصیلی
45 فاطمه کوچکی عدم ارائه دیپلم
46 سمیه مهدی زاده  تائیدیه تحصیلی
47 سحر ورزنده  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
48 فاطمه احمدی یزدی  عدم ارائه دیپلم
49 عاطفه اقایی عدم ارائه دیپلم
50 الهه برازنده خدمت  تائیدیه تحصیلی
51 ریحانه حدادی  عدم ارائه دیپلم
52 مرضیه سوفی زاده  عدم ارائه دیپلم
53 نازنین عباسی  تائیدیه تحصیلی
54 فاطمه عسگری  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
55 نگار عقبایی تائیدیه تحصیلی
56 فاطمه کیایی مهتر کلاته  تائیدیه تحصیلی
57 سیده مریم موسوی عدم ارائه دیپلم
58 خدیجه همتی تائیدیه تحصیلی
59 فاطمه هاشم زاده  تائیدیه تحصیلی
60 آیلار ازموده خناچایی تائیدیه تحصیلی
61 زهرا سادات جلیلی فراشاه  عدم ارائه دیپلم
62 مونا جوان  عدم ارائه دیپلم
63 حدیثه رحمانی  تائیدیه تحصیلی
64 زهرا قبادی عدم ارائه دیپلم
65 زهرا مقدسی  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
66 فاطمه نصرالهی  عدم ارائه دیپلم
67 مبینا یزدان پناه  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
68 نیلوفر احمدزاده  تائیدیه تحصیلی
69 مهسا بابایی  عدم ارائه دیپلم
70 نیلوفر باذوق هادی کیاشری تائیدیه تحصیلی
71 نگار حمیدزاده  تائیدیه تحصیلی
72 نوشین حمیدزاده  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
73 مریم حیدری تائیدیه تحصیلی
74 فاطمه ذکا عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
75 فاطمه میرزایی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
76 زینب وثوقی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
77 شقایق رضایی عدم ارائه دیپلم
78 المیرا شکری عدم ارائه دیپلم
79 غزاله علی نژاد عدم ارائه دیپلم
80 فایزه محبوبی منش عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
81 منیژه مژدهی راد عدم ارائه دیپلم
82 مهسا افضلی تائیدیه تحصیلی
83 مایده تیموری عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
84 فاطمه جهانگیری عدم ارائه دیپلم
85 پریسا حسن زاده خویی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
86 فاطمه رمضانی عدم ارائه دیپلم
87 طناز سبحانی لای عدم ارائه دیپلم
88 یگانه اسکندرزاده تائیدیه تحصیلی
89 فاطمه خاجی تائیدیه تحصیلی
90 فاطمه رجبعلی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
91 آزاده سلمانی برزکی عدم ارائه دیپلم
92 فاطمه عطایی نژاد عدم ارائه دیپلم
93 فرزانه فرض پور مالفجانی عدم ارائه دیپلم
94 بهناز قاضی زاده عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
95 زهرا میرزائی  عدم ارائه دیپلم
96 ملیکا حیدری  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
97 پریا کیوان بد تائیدیه تحصیلی
98 مریم نیک بین عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
99 نسرین اسماعیلی تائیدیه تحصیلی
100 مهشید حسنی عدم ارائه دیپلم
101 فاطمه منیری کوپائی تائیدیه تحصیلی

 

رشته تربیت بدنی

ردیف نام و نام خانوادگی نقص پرونده
1 الناز اصغری  عدم ارائه دیپلم
2 زهرا بلاغی خاتون اباد عدم ارائه دیپلم
3 ترانه تیموری عدم ارائه دیپلم-کپی شناسنامه عکس دار
4 سوگند جعفری عدم ارائه دیپلم
5 ملیکا حسنی  عدم ارائه دیپلم
6 مژگان خادملو عدم ارائه دیپلم
7 دلنیا لاغری عدم ارائه دیپلم
8 غزاله رحیمی عدم ارائه دیپلم
9 نگار شهراسبی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
10 حانیه گنجی نژاد عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
11 آنا وفاییان تائیدیه تحصیلی
12 هدیه هادی پور سروستانی عدم ارائه دیپلم
13 ساجده یوسفی عدم ارائه دیپلم
14 حانیه توسلی عدم ارائه دیپلم
15 ارغوان خاق وردی  عدم ارائه دیپلم
16 فاطمه اسدزاده هلیلو عدم ارائه دیپلم
17 مارال شهبازپور ساریخانبگلو عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
18 ساجده فرجی تائیدیه تحصیلی
19 هدیه بیرجندی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
20 مهدیس توکلی  تائیدیه تحصیلی
21 شکیلا رنجبر مشتقین عدم ارائه دیپلم
22 الهه رنجبر کهن تائیدیه تحصیلی
23 محدثه کاهن  عدم ارائه دیپلم
24 هدی محمد یارلو تائیدیه تحصیلی
25 اتنا یاوری عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی

 

رشته کامپیوتر 

ردیف نام و نام خانوادگی نقص پرونده
1 هنگامه رادفر عدم ارائه دیپلم
2 فاطمه علیخانی فر  عدم ارائه دیپلم
3 کیمیا فرزانه  عدم ارائه دیپلم
4 مهسا پنهانی  شناسنامه ناخوانا
5 سارا قلیچ خانی  شش قطعه عکس -  تائیدیه تحصیلی
6 مریم مدرسی طهرانی  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی-کپی کارت ملی 
7 مریم سلمانی  عدم ارائه دیپلم 
8 راضیه مقدس  سیده  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
9 ساناز فیضی زاده  عدم ارائه دیپلم – شناسنامه نا خوانا  
10 مهسا سادات صادقی عدم ارائه دیپلم
11 الاله جانبخش  عدم ارائه دیپلم
12 مریم ابراهیمی فیشانی عدم ارائه دیپلم
13 غزااله وطن پرست  عدم ارائه دیپلم
14 هانیه ملکی  عدم ارائه دیپلم
15 مهدیه معبودی پیراقوم   عدم ارائه دیپلم
16 اناهیتا نظری نژاد  عدم ارائه دیپلم 
17 ساناز صحابی عدم ارائه دیپلم
18 سپیده رضی عدم ارائه دیپلم
19 ملیکا توکلی برازجانی عدم ارائه دیپلم
20 کیمیا دوشیری  تائیدیه تحصیلی
21 مهرنوش نامور  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
22 نفیسه رخ فروز  تائیدیه تحصیلی
23 روژین آزادیان محل تولد
24 مهدیس انصافی تائیدیه تحصیلی
25 فهمیه ابارشی تائیدیه تحصیلی
26 پریسا توتونچیان  عدم ارائه دیپلم
27 سارا خسرویان عرب  عدم ارائه دیپلم
28 انسیه بختیاری عدم ارائه دیپلم
29 سحر رحیمی افشار  عدم ارائه دیپلم
30 پرستو پارسا پور  تائیدیه تحصیلی
31 پرستو خدمتی عدم ارائه دیپلم
32 زینب قدمی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی-شش قطعه عکس
33 ترنم مینافر  تائیدیه تحصیلی
34 سیده زهرا موسوی  محل صدور 
35 ایدا رضایی تائیدیه تحصیلی
36 ریحانه رضوانی علی ابادی عدم ارائه دیپلم
37 فاطمه پیری  تائیدیه تحصیلی

 

رشته گرافیک

ردیف نام و نام خانوادگی نقص پرونده
1 الهام مرتضوی عدم ارائه دیپلم
2 آتنا یوسفی کپی شناسنامه عکس دار  
3 کوثر طبقی سردهایی عدم ارائه دیپلم
4 فاطمه حاجیلو عدم ارائه دیپلم
5 میلاد خبازان عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
6 غزال عرب عدم ارائه دیپلم
7 آنا داوری دولت آبادی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
8 سارا شمس عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
9 فردین کبیری عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
10 مریم ابراهیمی بسابی تائیدیه تحصیلی

 

رشته معماری

ردیف نام و نام خانوادگی نقص پرونده
1 فاطمه احمدی کپی شناسنامه عکس دار
2 شبنم اسداللهی غلامی عدم ارائه دیپلم
3 پرستو اسد خانی عدم ارائه دیپلم-دو قطعه عکس
4 ثمین اصغری عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
5 افسانه بابائی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
6 یاسمن برات  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
7 پرستو شهابی توپکانلو تائیدیه تحصیلی-6قطعه عکس
8 مرضیه طلبی برازی کپی کارت ملی - تائیدیه تحصیلی  
9 طناز هادلو عدم ارائه دیپلم
10 سیده گلناز اسدی نمین عدم ارائه دیپلم
11 یاسمن ال خمیس  مراجعه به کارشناس گروه 
12 سودا بایرام زاده بنفشه ای کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه عکس دار– عدم ارائه دیپلم
13 فاطمه پناهی ایردموسی ناخوانایی صفحه اول شناسنامه 
14 پگاه سلطانی  تائیدیه تحصیلی
15 کمند سمیعی عدم ارائه دیپلم
16 غزاله شهبازی عدم ارائه دیپلم
17 صفا ممیزی عدم ارائه دیپلم
18 مهدیه موسوی اصل عدم ارائه دیپلم
19 مریم احمدی عصربدر عدم ارائه دیپلم
20 فاطمه اخوان  عدم ارائه دیپلم
21 کیمیا بیات  عدم ارائه دیپلم
22 زهرا خزایی عدم ارائه دیپلم
23 غزاله داداش زاده اهری تائیدیه تحصیلی
24 آناهید رباطی  عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
25 نیلوفر صحرا عدم ارائه دیپلم 
26 سمیرا علی پور کلده عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
27 نارون قاسمی خمامی عدم ارائه دیپلم – کپی صفحه دوم شناسنامه   
28 کیمیا کاکاسلطانی عدم ارائه دیپلم 
29 پری ناز سادات میری لواسانی  عدم ارائه دیپلم – کپی صفحه دوم شناسنامه   
30 الهام ولییی عدم ارائه دیپلم 
31 مریم سادات یوسفی کپی کارت ملی 
32 فاطمه رسولی مقام  کپی شناسنامه عکس دار 
33 مهناز قلی پور عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
34 مژده کریمی گوشکی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
35 شیما محمد تقی نژاد تائیدیه تحصیلی
36 سارا معمار عدم ارائه دیپلم 
37 الناز اصلانی شانجانی عدم ارائه دیپلم – کپی شناسنامه (ناخوانا)
38 محیا خسروی عدم ارائه دیپلم 
39 محیا سادات خسنیا تائیدیه تحصیلی
40 فاطمه دهقان دهنوی کپی شناسنامه عکس دار 
41 پریسا رشادی عدم ارائه دیپلم – دو صفحه کپی شناسنامه 
42 زینب سمیع پور عدم ارائه دیپلم  
43 نیلوفر فرزانه  عدم ارائه دیپلم – کپی شناسنامه عکس دار  
44 زینب مقدس یزدی عدم ارائه دیپلم 
45 پریسا بالایی عدم ارائه دیپلم 
46 ساناز برزگر رحیمی عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
47 پارمیدا پاد عدم ارائه دیپلم – تائیدیه تحصیلی
48 بهاره عباسی کپی کارت ملی وشناسنامه عکس دار
49 عاطفه علیزاده عدم ارائه دیپلم 
50 سارینا کهندانی  عدم ارائه دیپلم 
51 آتنا مظفری عدم ارائه دیپلم – شش قطعه عکس

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search