قابل توجه دانشجویان گرامی

تمامی دانشجویان عزیز موظف هستند تا با مراجعه به پروقایل شخصی خود در سامانه آموزشی و دانشجویی آموزشکده از آخرین تغییرات در برنامه انتخاب واحد خود مطلع گردند و پرینت انتخاب واحد خود را اخذ نمایند

لازم بذکراست در صورتی که دانشجویی بدون توجه به تغییرات در برگه انتخاب واحد خود در کلاس دیگری حضور یابد ، قصور از طرف خود دانشجو بوده و سیستم آموزشی پاسخگوی آن نخواهد بود

Search