دکتر مریم ابراهیمی
دکتر مریم ابراهیمیمعاون آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی : مریم ابراهیمی
عنوان پست سازمانی : معاونت آموزشی و پژوهشی

 • دانشجوی دکتری، مهندسی برق - مخابرات، پژوهشگاهارتباطات و فناوری اطلاعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران )، 1392 تاکنون
 • کارشناسی ارشد، مهندسی برق - مخابرات، تهران، دانشگاه شاهد
 • کارشناسی، مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • عضو هیات علمی گروه الکترونیک سماتهران
 • استاد مدعو گروه الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ( 1386-1387(
 • داور اولین مسابقه طراحی مدارات دیجیتال در سطح استانهای تهران، البرز و قم، آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، ۱۳۹۶.
 • معاون آموزشی و پژوهشی آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 • ناظر چهارمین دوره مسابقه میکروکنترلرهای AVR در سطح استانهای البرز، تهران و قم، ۱۳۹۵.
 • طراح سوال و داور مسابقه داخلی کتابخوانی آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، ۱۳۹۵.
 • داور یک مقاله در کنفرانس ACSW 2017.
 • استاد راهنمای دانشجویان الکترونیک ورودی 1393 آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، 1394.
 • مسؤول پیگیری مراحل اداری تصویب رشته الکتروتکنیک آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، 1394.
 • داوری مسابقه داخلی میکروکنتر آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، 1394.
 • داوری مسابقه داخلی طراحی مدارات دیجیتال آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، 1394.
 • ناظر مسابقات علمی و مهارتی میکروکنترلر در سطح استانهای البرز و تهران، 1394.
 • داور دو مقاله در کنفرانس HPCC 2015.
 • داور مسابقه داخلی برنامه نویسی میکروکنترلر آموزشکده فني و حرفه اي فني و حرفه اي سما - تهران ، 1393.
 • استاد راهنمای دانشجویان الکترونیک سال تحصیلی 93-1392.
 • ناظر مسابقات میکروکنترلر AVR مناطق هشت و دوازده سازمان سما، 1392.
 • مدیریت گروه الکترونیک آموزشکده فنی و حرفه ای سما-تهران، 92-1390.
 • عضو کارگروه تخصصی رشته الکترونیک و الکتروتکنیک آموزشکده های فنی و حرفه ای مناطق 8و 12 سما، 92-1390
 • سرپرستی کمیته علمی الکترونیک در مسابقات مهارتی منطقه ای و کشوری الکترونیک مناطق 8 و 12 سازمان سما، 1391.
 • داور مسابقات علمی مهارتی مناطق هشت و دوازده سازمان سما، 1391.
 • سرپرستی کمیته علمی الکترونیک در مسابقات مهارتی منطقه ای الکترونیک،1389.
 • سرپرست تیم روباتیک آموزشکده فني و حرفه اي فني و حرفه اي سما - تهران، 92-1389.
 • سرپرست آزمایشگاههای الکترونیک آموزشکده فني و حرفه اي سما - تهران، 90-1388.
 • استاد راهنمای دانشجویان الکترونیک ورودیهای 1385 و 1387.
 • فعالیتهای فناوری و تولید دانش فنی:
 • پیاده سازی ماژول کدینگ با میکروکنترلر در شرکت صنایع مخابرات صاایران با سمت کارشناس ارشد طراحی، 1386-1387.
 • امکان سنجی لینک های مخابراتی ATM در شرکت صنایع مخابرات صاایران با سمت کارشناس ارشد طراحی، 1385-1386.
 • مشارکت در طراحی کد کننده لینک های مخابراتی SDH در شرکت صنایع مخابرات صاایران با سمت کارشناس طراحی، 1384-1385.
 • طراحی و ساخت پانل کد کننده لینک های مخابراتی E1 در شرکت صنایع مخابرات صاایران با سمت کارشناس طراحی، 1382-1384.
 • مشارکت در طراحی و ساخت کد کننده لینک های مخابراتی E1 در شرکت صنایع مخابرات صاایران با سمت کارشناس طراحی،1382-1384.
 • برپايي کارگاه و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه:
 • راه­اندازی کارگاه سیم پیچی آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، 139۶.
 • راه­اندازی کارگاه تعمیرات موبایل آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، 1395.
 • سرپرستی تیم رباتیک، آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران،  1395 تا کنون.
 • برگزاری کارگاه آموزشی ریاضی، آموزشکده فنی و حرفه­ای سما-تهران، 1394.
 • راه اندازی کارگاه سیستم تلویزیون آموزشکده فني و حرفه اي سما – تهران ، 1391.
 • راه اندازی آزمایشگاه میکروکنترلر آموزشکده فني و حرفه اي سما – تهران ، 1391.
 • راه­اندازی آزمایشگاه الکترونیک آموزشکده فني و حرفه اي سما – تهران ، 1390.
 • راه­اندازی کارگاه ماشین الکتریکی و PLC آموزشکده فني و حرفه اي سما – تهران ، 1389.
 • راه­اندازی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی و دیجیتال آموزشکده فني و حرفه اي سما – تهران ، 1389.
 • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با FPGA-CPLD آموزشکده فني و حرفه اي سما – تهران ، 1389.
 • پایان نامه کارشناسی با عنوان طراحی و ساخت کدر و دیکدر NRZ/HDB3 به راهنمایی جناب آقای دکتر رضا مقیمی.
 • سمینار کارشناسی ارشد با عنوان آشکار سازهای چند کاربره درمحیط محوشدگی به راهنمایی جناب آقای دکتر حمید رضا بخشی.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بهبود عملکرد آشکار سازهای چند کاربره معمولی، SIC و PIC در محیط محوشدگی رایلی با استفاده ازآنتن های آرایه ای به راهنمایی جناب آقای دکتر حمید رضا بخشی.
 • مقاله با عنوان بهبود عملکرد آشکارسازهای چند کاربره SIC و PIC  با استفاده ازآنتنهای آرایه ای در ماهنامه پردازشگر شماره 59، پاییز 1385.
 • Efficiency Improvement of Multi-user Conventional, SIC and PIC Detectors in Rayleigh Fading Channels using Array Antennas  published in Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2009 .
 • شركت در رويدادهاي علمي:
 •    ارائه مقاله در کنفرانس دانشجویی برق سال 1379در دانشگاه علم و صنعت با عنوان روشهای کوپلاژ نور لیزر به تار نوری و اتصال تار به تار.
 •    ارائه مقاله در نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان نقش آموزش دانش فناوری اطلاعات بر  مدیریت زمان و هزینه در امنیت تجارت الکترونیک در ایران، 20 و 21 آذر 1392.
 •    ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با عنوان چالشها، ایده های نو و مسیر تحقیقات آینده در شبکه های اجتماعی تلفن همراه، 20 و 21 آبان 1394.
 • ارائه مقاله در اولین همایش ملی فن­آوری در مهندسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با عنوان طراحي جمع/تفريق‌کننده اعداد مميز شناور به صورت خط ‌لوله، 21 بهمن 1395.
 •  دستاوردها:
 • راهیابی به مسابقات رباتیک ایران اپن ۲۰۱۸ در لیگ پرنده دقت در سمت سرپرست، ۱۳۹۷.
 • کسب رتبه اول در هفتمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک جام دانشگاه امیرکبیر در لیگ پرنده دقت در سمت سرپرست، ۱۳۹۶.
 • کسب رتبه استاد نمونه در سال تحصیلی 9۵-139۴ آموزشکده فني و حرفه­اي سما – تهران.
 • کسب رتبه استاد نمونه فرهنگی در سال تحصیلی 93-1392 آموزشکده فني و حرفه­اي سما – تهران.
 • کسب رتبه استاد نمونه در سال تحصیلی 92-1391 آموزشکده فني و حرفه­اي سما – تهران.
 • کسب رتبه استاد نمونه در سال تحصیلی 89-1388 آموزشکده فني و حرفه­اي سما – تهران.
 • کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی- برق مخابرات دانشگاه شاهد، 1385.  

 • گواهی نامه ها:
 • کسب گواهی دوره دانش افزایی آشنایی با قوانین کارگزینی هیأت علمی از سازمان سما، ۱۳۹۶.
 • کسب گواهی دوره دانش افزایی آشنایی با قوانین و مقررات ترفیع اعضای هیأت علمی از سازمان سما، ۱۳۹۶.
 • کسب گواهی دوره دانش افزایی تکریم ارباب رجوع از سازمان سما، ۱۳۹۶.
 • گذراندن دوره آموزشی برنامه نویسی متلب پیشرفته در دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.
 • کسب گواهی پایان دوره طرح ضیافت اندیشه استادان، تابستان 1394.
 • گذراندن دوره آموزشی زبان برنامه نویسی C++ در دانشگاه صنعتی شریف آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات (لایتک) ، 1394.
 • گذراندن دوره آموزشی نظریه رمز نگاری در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، 93-1392.
 • کسب مدرک زبان MCHE از وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 • گذراندن دوره آموزشی PLC S7-200 در آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایوانکی، 1391.
 • گذراندن دوره آموزشی مقدماتی رباتیک در سازمان سما ارائه شده توسط شرکت بین المللی اسپروز، 1391.
 • کسب گواهینامه دوره آموزش تدوین برنامه درسی از مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، 1389.
 • کسب گواهینامه دوره مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی از مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، 1389.
 • کسب گواهینامه دوره آشنایی با قوانین و آئین نامه های پژوهشی از مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، 1389.
 • کسب گواهینامه دوره مقاله نویسی علمی به زبان فارسی از مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، 1389.
 • کسب نمره قبولی در آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس،1388.
 • کسب نمره قبولی در آزمون زبان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،1388.
 • کسب گواهینامه دوره آشنایی با نرم افزار Windows XP از مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، 1388.
 • کسب گواهینامه نحوه نگارش CV از مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، 1388.
 • کسب گواهینامه روش های برقراری ارتباط موفق از مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، 1388.
 • کسب گواهینامه برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس از مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، 1388.
 • کسب گواهینامه آشنایی با اصول و فن ترجمه از مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، 1388.
 • کسب مدرک ICDL از انستیتوایزایران، 1386.
 • کسب مدرک دوره آموزشی طراحی سیستم های تحمل پذیر خطا  از شرکت صنایع مخابرات صاایران،1384-1385.
 • کسب مدرک دوره آموزشی DSP از پژوهشکده میکروالکترونیک ایران،1384.
 • کسب مدرک دوره آموزشی میکروکنترلرAVR از شرکت صنایع مخابرات صاایران،1384.
 • کسب مدرک دوره آموزشی انتشار امواج و طراحی شبکه های مخابراتی از شرکت صنایع مخابرات صاایران، 1384.

ارتباط با معاونت آموزشی و پژوهشی

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search