محمد نیک روشکارشناس روابط عمومی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب/عضو هیت علمی استاد یار/مهر 1379 تا هم اکنون
  • عضویت در :کمیته انضباطی دانشجویی واحد،شورای آموزشی واحد،شورای پژوهشی واحد،کمیسیون موارد خاص واحد و منطقه،کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد ،کمیته نظارت بر کیفیت آموزشی منطقه 8
  • مشاور گروه علوم پایه واحد
  • سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاذ اسلامی واحد تهران غرب
  • نماینده واحد در شورای پژوهشی زنان به ریاست سرکار خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد.
  • دبیر شورای پژوهشی زنان به ریاست سرکار خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد
  • رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران غرب
  • تدریس در پیش دانشگاهی و دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی/مدرس ریاضی/ مهر 1374تا شهریور 1381

توضیحات:در مدارس رفاه هدف هجرت و ....

موقیعت جغرافیائی آموزشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی

با توجه به آغاز تعطیلات تابستانی دانشگاه ازاداسلامی از روز شنبه مورخ 97/4/30 لغایت 97/5/30 ، انجام کلیه امور دانشجویی ، آموزشی و اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/4/27 انجام می گیرد.

لذا خواهشمنداست درخواست های خود را قبل از تعطیلات به حوزه مربوطه ارائه و پیگیری نمائید

با توجه به نعطیلی اعلام شده فقط تا پایان تیرماه جهت اخذ معرفی به استاد به گروه خود مراجعه نمائید

توجه : دانشجویانی که شرایط اخذ معرفی به استاد در ترم تابستان را دارند می بایست تا پایان تیرماه به کارشناس گروه خود مراجعه نمایند.