خانه / abdoli

abdoli

فرم های ثبت نام ورودی جدید

پذیرفته شدگان ورودی جدید قبل از ورود به سامانه آموزشیار از فرم های زیر پرینت گرفته سپس آنها را تکمیل و در سامانه آموزشیار بارگذاری نمایید. فرم کاردانی 991 فرم کاردانی پسران فرم کاردانی دختران فرم کارشناسی 991 فرم کارشناسی پسران فرم کارشناسی دختران

بیشتر بخوانید »