خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / بازدید هیات موسسه صلح، رسانه وحکومتداری خوب، افغانستان

بازدید هیات موسسه صلح، رسانه وحکومتداری خوب، افغانستان

بازدید هیات موسسه صلح، رسانه و حکومتداری خوب، افغانستان به همراه معاون فنی و حرفه ای، مهارتی و کاربنیان و معاونت سما تهران