توضیحات دوره :
این دوره از جهت آنکه پیش نیاز تمام دوره های مربیگری می باشد حائز اهمیت می باشد
نکات قابل توجه:
شرکت برای عموم که حداقل دیپلم (18سال تمام )آزاد می باشد.
مبلغ ثبت نام 160 هزارتومان می باشد که به حساب 0106081721004 آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهران (جنت آباد ) واریز می گردد
مدارک مورد نیاز در دوره دو برگ کپی شناسنامه / دو برگ کپی کارت ملی / اصل و کپی فیش واریزی / 2 قطعه
جهت ثبت نام با مدارک و فیش واریزی به واحد پژوهش مراجعه نمایید.