خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید

کاردانی کارشناسی
دانلود فرم های ثبت نام کاردانی نیمسال 992

دانلود فرم های دانشجویان کاردانی پسر

دانلود فرم های دانشجویان کاردانی دختر
دانلود فرم های ثبت نام کارشناسی نیمسال 992

دانلود فرم های دانشجویان کارشناسی پسر

دانلود فرم های دانشجویان کارشناسی دختر

دانلودشهریه علی الحساب کارشناسی نیمسال دوم 99

دانلود شهریه علی الحساب کاردانی نیمسال دوم 99