خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / لغو کلاس های عملی تربیت بدنی

لغو کلاس های عملی تربیت بدنی

دانشجویان گرامی
کلاسهای عملی تربیت بدنی به علت تعمیرات سالن ها از تاریخ 98/11/19 لغایت 98/11/24 تشکیل نمی شود.