خانه / امور آموزشی / قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

آخرین مهلت ثبت نام با تاخیر دانشجویانی که در زمان مقرر به صورت اینترنتی انتخاب واحد ننموده اند روز سه شنبه مورخ 98/11/15 ساعت 13/30 الی 15/30 پس از پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه نمایید.

دقت نمایید که مهلت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و در صورت عدم مراجعه برای دانشجویان مرخصی ثبت می گردد.