خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان معماری استادمریم افتخاری

قابل توجه دانشجویان معماری استادمریم افتخاری

جلسه توجیهی کارآموزی استاد افتخاری مورخه 98/12/6 سه شنبه ساعت 10/30 اتلیه 115