خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس مهندسی نرم افزار وآز مهندسی نرم افزار استاد روشن پور در روزهای دوشنبه از صبح در سایت 2 تشکیل می گر دد.