خانه / امور پژوهشی / قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم

کلیه فعالیت های مربوط به کارآموزی توسط سرکار خانم گودرزی مسئول کتابخانه طبقه سوم آموزشکده انجام خواهد شد.