خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / قابل توجه دانشجویان محترم رشته تربیت بدنی مقطع کاردانی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته تربیت بدنی مقطع کاردانی

مشخصه 191 اصول سرپرستی در تربیت بدنی در مشخصه 189 ادغام گردید.

مشخصه 215 کاردبرد رایانه در تربیت بدنی در مشخصه 214 ادغام گردید.

مشخصه 222 تهیه و کاربرد مواد آموزشی در مشخصه 221 ادغام گردید.

مشخصه 180 آمادگی جسمانی در مشخصه 179 ادغام گردید.

مشخصه 177 روانشناسی کودک و نوجوان در مشخصه 178 ادغام گردید.