خانه / امور آموزشی / قابل توجه دانشجویان محترم تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان محترم تربیت بدنی

درس آسیب شناسی مشخصه 223 سه شنبه ساعت 8 الی 9/40 بعلت به حد نصاب نرسیدن توسط گروه حذف گردیده است.