خانه / آخرین رویدادهای دانشکده / قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

درس مسابقات واردوهای ورزشی مشخصه 216 بعلت به حد نصاب نرسیدن کلاس حذف گردیده است