خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی:
با توجه به درخواست مکتوب دانشجویان مبنی بر موافقت برای برگزاری کلاس آنلاین دروس عملی و مخالفت برای حضور در کلاس و‌تایید استاد و‌گروه تربیت بدنی دروس زیر به صورت آنلاین برگزار خواهد شد :
دو‌ومیدانی ۱ کارشناسی
آمادگی جسمانی
بازیهای پرورشی
هندبال۳
دو ومیدانی ۲ کارشناسی