خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی

کلاس توجیهی کارآموزی استاد اقتداری دوشنبه مورخه 98/12/5 ساعت 12/30 در کلاس 218 برگزار می گر دد