خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد یلدا اثنی عشری

قابل توجه دانشجویان استاد یلدا اثنی عشری

کلاس جبرانی

استاد: یلدا اثنی عشری
درس و مشخصه: فیزیک پیش دانشگاهی 5005
روز و تاریخ: شنبه 11 بهمن
ساعت: 13:30 تا 15:45