خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد نصیریان

قابل توجه دانشجویان استاد نصیریان

قابل توجه دانشجویان استاد نصیریان
کلاس جبرانی زبان خارجی مشخصه ۵۰۰۲۰۱ روز جمعه ۹۹/۱۰/۲۶ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار می گردد.