خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد مریم پاکزاد

قابل توجه دانشجویان استاد مریم پاکزاد

اطلاع رسانی کلاس جبرانی مربوط به رشته: معماری
نام درس: تمرین معماری۱
نام استاد:مریم پاکزاد
کد درس:۹۱۵۳۲
روز و تاریخ کلاس جبرانی:دوشنبه ۲۹ دی
ساعت برگزاری:۱۶ تا ۱۸