خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد مریم قاسمی

قابل توجه دانشجویان استاد مریم قاسمی

ا عرض سلام و خسته نباشید

جهت اطلاع رسانی کلاس جبرانی، تحویل نهایی، مربوط به رشته: معماری
نام درس: طراحی فنی
نام استاد: مریم قاسمی
کد درس: ۲۲۴۹۱۳۷۶۵۷
کد ارائه درس: ۹۱۵۱۷
روز و تاریخ جلسه جبرانی ، تحویل نهایی : چهارشنبه ۱ بهمن ماه
ساعت برگزاری: ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰