خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد سعادتی

قابل توجه دانشجویان استاد سعادتی

قابل توجه دانشجویان استاد سعادتی
کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی مشخصه ۸۶۰۱ روز شنبه۹۹/۱۰/۲۷از ساعت ۱۵ الی ۱۹ برگزار می گردد.