خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد روشن پور

قابل توجه دانشجویان استاد روشن پور

بسمه تعالی

دانشجویانی که در ترم 02-99-98 با استاد روشن پور درس کارآمئزس و پروژه اخذ نموده اند ، می بایستی روز سه شنبه مورخ 29 بهمن ساعت ده صبح جهت کلاس توجیهی در کلاس حضور داشته باشند. در غیر اینصورت پروژه و کارورزی ایشان حذف می گردد.