خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد بهزاد پور

قابل توجه دانشجویان استاد بهزاد پور

جلسه توجیهی استاد بهزاد پور در مورخه 98/12/4 ساعت 10 صبح در کلاس 112 برگزار می گر دد.