خانه / امور آموزشی / قابل توجه دانشجویان استاد اقتداری

قابل توجه دانشجویان استاد اقتداری

کلاس بازی های پرورشی استاد اقتداری روز سه شنبه (مشخصه 184) برگزار می گردد.