خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد اسدی

قابل توجه دانشجویان استاد اسدی

قابل توجه دانشجویان استاد اسدی
کلاس جبرانی درس آشنایی با قران مشخصه ۹۹۰۸۱ در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۹ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ برگزار می گردد.