خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد اسدی

قابل توجه دانشجویان استاد اسدی

قابل توجه دانشجویان استاد اسدی
کلاس جبرانی درس آشنایی با قران مشخصه ۹۹۰۸۱ روز پنج شنبه ۹۹/۱۰/۲۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.