خانه / دسته‌بندی نشده / فرم های ثبت نام ورودی جدید

فرم های ثبت نام ورودی جدید

پذیرفته شدگان ورودی جدید قبل از ورود به سامانه آموزشیار از فرم های زیر پرینت گرفته سپس آنها را تکمیل نموده و در سامانه آموزشیار بارگذاری نمایید.

فرم کاردانی 991

فرم کاردانی پسران

فرم کاردانی دختران

فرم کارشناسی 991

فرم کارشناسی پسران

فرم کارشناسی دختران