خانه / امور پژوهشی / دریافت فرم کارآموزی

دریافت فرم کارآموزی

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به نزدیکی به ایام امتحانات جهت مشخص شدن وضعیت کارآموزی تا پایان وقت اداری چهارشنبه 21 خرداد ماه 99 به خانم گودرزی مسئول کتابخانه (طبقه سوم) مراجعه نمایید.