خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / برگزاری دروس عملی رشته تربیت بدنی

برگزاری دروس عملی رشته تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی
دروس عملی رشته تربیت بدنی از روز شنبه مورخ 99/05/11 طبق جداول زیر در روز و ساعت های ذکر شده به صورت حضوری برگزار می گرد

بسکتبال 2

بدمینتون

والیبال 3

هندبال 3

دو میدانی 3

آمادگی جسمانی

تنیس روی میز 2

دو میدانی2

ژیمناستیک 3

کاراته

دو میدانی 4

فوتبال 3

ورزش تخصصی

بازی های پرورشی1

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال دوم درس تربیت بدنی اخذ نموده اند بخش عملی درس تربیت بدنی عمومی از روز شنبه مورخ 99/05/11 طبق جداول زیر در روز و ساعت ذکر شده به صورت حضوری برگزار می گردد

تربیت بدنی عمومی استاد سراج

تربیت بدنی عمومی استاد باقری

تربیت بدنی استاد رویتوند

تربیت بدنی عمومی استاد درویش زاده
دانشجویان دقت نمایند که درس تربیت بدنی استاد درویش زاده با مشخصه ۲۰۹ روز شنبه بوده، که به یکشنبه انتقال یافته است

تربیت بدنی عمومی استاد سلطانی
دانشجویان دقت نمایند که درس تربیت بدنی استاد سلطانی با مشخصه ۵۶۲ روز دوشنبه بوده که به چهارشنبه انتقال یافته است.
قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی واحد تهران مرکز
دروس عملی رشته تربیت بدنی از روز شنبه مورخ 99/05/11 طبق جداول زیر در روز و ساعت های ذکر شده به صورت حضوری برگزار می گردد

هندبال 1 کارشناسی

ژیمناستیک 2 کارشناسی

والیبال کارشناسی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی واحد تهران مرکز
درس تربیت بدنی 2 از روز شنبه مورخ 99/05/11 طبق جدول زیر در روز و ساعت ذکر شده به صورت حضوری برگزار می گردد

تربیت بدنی 2 استاد باقری کارشناسی