خانه / امور آموزشی / دانشجویان گرامی

دانشجویان گرامی

کلاسهای آموزشی مجازی از تاریخ 98/12/29 لغایت 99/01/04 (تعطیلات رسمی نوروز) تشکیل نمی شود.

حضور در کلاس های مجازی مجدداً از تاریخ 99/01/05 لغایت 99/01/11 الزامی می باشد.

در مورد ادامه کلاسهای مجازی پس از این تاریخ مجدداً اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه داشته باشید که در صورت شرکت نکردن در هر جلسه کلاسهای آموزشی مجازی همانند کلاس های حضور برای دانشجویان غیبت ثبت شده و باعث حذف درس خواهد شد.