خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / تاریخ امتحان دروس نظری – عملی گروه حسابداری

تاریخ امتحان دروس نظری – عملی گروه حسابداری

دانشجویان گروه حسابداری که دروس نظری- عملی: (کاربرد کامپیوتر در حسابداری(1)، کاربرد کامپیوتر در حسابداری (2) دارند، جهت اطلاع از تاریخ و ساعات امتحانی دروس مذکور، مجدداً کارت امتحانی خود را از سیستم دریافت نمائید. بدیهی است در صورت عدم شرکت در امتحانات، غیبت امتحانی ثبت و نمره عملی قابل قبول نمی­باشد.