به مناسبت هفته پژوهش

حضور جناب آقای دکتر نیازی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی