خانه / امور آموزشی / روزهای حضور و ساعات کاری کارکنان دانشکده

روزهای حضور و ساعات کاری کارکنان دانشکده

ساعت کاری دانشکده از روز دوشنبه مورخ 99/02/01 لغایت پایان ماه مبارک رمضان از 8 صبح تا 13:30 می باشد.

دانشجویان گرامی با توجه به شرایط موجود، فقط جهت امور ضروری و با رعایت نکات بهداشتی (استفاده از ماسک و دستکش) و با در نظر گرفتن جداول حضور کارکنان محترم به دانشکده مراجعه نمایید و سایر موارد از طریق تماس تلفنی پیگیری شود.

برنامه حوزه دانشجویی

برنامه حوزه آموزش

برنامه حوزه پژوهش

برنامه حوزه اداری و مالی