خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / برگزاری کلاس های عملی

برگزاری کلاس های عملی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس های عملی رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک، کامپیوتر و حسابداری از روز دوشنبه مورخ 99/04/30 به شرح زیر برگزار می گردد.

همراه داشتن ماسک جهت ورود به دانشکده الزامی است.

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

 کلاس درس کارگاه شبکه های محلی

استاد زهدی مشخصه 347 در روزهای

سه شنبه مورخ 99/04/31

شنبه مورخ 99/05/04

دوشنبه مورخ 99/05/06

 چهارشنبه مورخ 99/05/08

ساعت 12-8 تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

 کلاس درس کارگاه شبکه های محلی

استاد زهدی مشخصه 349 در روزهای

سه شنبه مورخ 99/04/31

شنبه مورخ 99/05/04

دوشنبه مورخ 99/05/06

 چهارشنبه مورخ 99/05/08

ساعت 16-12 تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

 کلاس درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2

استاد فراهانی مشخصه 84 در روزهای

شنبه مورخ 99/05/04

یکشنبه مورخ 99/05/05

دوشنبه مورخ 99/05/06

 شنبه مورخ 99/05/11

یکشنبه  مورخ 99/05/12

ساعت 12:30-09:30 تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

 کلاس درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2

استاد شهریاری پور مشخصه 107 در روزهای

یکشنبه مورخ 99/05/05

سه شنبه مورخ 99/05/07

 یکشنبه مورخ 99/05/12

سه شنبه  مورخ 99/05/14

ساعت 11:30-08:00 تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری

 کلاس درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2

استاد شهریاری پور مشخصه 108 در روزهای

یکشنبه مورخ 99/05/05

سه شنبه مورخ 99/05/07

 یکشنبه مورخ 99/05/12

سه شنبه  مورخ 99/05/14

ساعت 15:30-12:00تشکیل می گردد.

جهت دانلود جدول برنامه زمانبندی کلاس های (کارگاهی و آزمایشگاهی)رشته الکترونیک و الکتروتکنیک کلیک نمایید.