خانه / امور پژوهشی / برگزاری هفته پژوهش

برگزاری هفته پژوهش

در تاریخ 98/09/30 مراسم هفته ی پژوهش با حضور جناب آقای دکتر آقامیری ریاست محترم تهران مرکز و جناب آقای دکتر شیخی سرپرست معاونت تهران و سرکار خانم دکتر افتاده ریاست دانشکده برگزار گردید.

ضمن بازدید جناب آقای دکتر آقامیری از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان ، کلینیک سلامت دانشکده به مناسبت هفته ی پژوهش افتتاح گردید