خانه / امور پژوهشی / برگزاری دوره های آنلاین آموزش زبان فارسی

برگزاری دوره های آنلاین آموزش زبان فارسی

وب سایت مربوط به ثبت نام به سه زبان:

  1. عربی int.iauec.ac.ir/farsi
  2. انگلیسی int.iauec.ac.ir/en/homepage
  3. فارسی int.iauec.ac.ir/ fa