خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / برگزاری امتحانات طرح تعاون

برگزاری امتحانات طرح تعاون

دانشجویانی که براساس طرح تعاون جهت امتحان پاین ترم بصورت حضوری مراجعه می نمایند، ملزم به رعایت تمام پروتکل های بهداشتی (استفاده از ماسک و دستکش) می باشند