خانه / اخبار و اطلاعیه های سما جنت آباد / برنامه و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول (1400-1399)

برنامه و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول (1400-1399)