زمان تشکیل کلاس جبرانی فیزیک عمومی استاد حبیبی

کلاس جبرانی درس فیزیک عمومی استاد حبیبی روز سه شنبه مورخ 97/3/22 ساعت 15:30 الی 17:30 تشکیل می گردد

موقیعت جغرافیائی آموزشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search