قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

کلاس شیوه ارائه نوشتاری ( مشخصه 76 ) استاد احمدزاده در روز دوشنبه مورخ 97/3/21 از ساعت 10 صبح تشکیل می گردد

موقیعت جغرافیائی آموزشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search