عدم تشکیل کلاس های استاد نیکبخت در روز پنج شنبه مورخ 97/2/13

تمامی کلاس های استاد نیکبخت در روز پنج شنبه مورخ 97/02/13 تشکیل نمی گردد.

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search