عدم تشکیل کلاس های استاد فرشاد در روز پنج شنبه مورخ 97/2/13

کلاس درس ریاضی عمومی و ریاضی پیش دانسگاهی استاد فرشاد در روز پنج شنبه مورخ 97/02/13 تشکیل نمی گردد.

 

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search