قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان یا انتقال

دانشجویان متقاضی میهمان یا انتقال می توانند از تاریخ 97/3/20 لغایت 97/4/15 در سامانه مدیریت انتقال و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی ( منادا ) به نشانی اینترنتی www.monada.iau.ir مراجعه نمایند

تاریخ فوق قابل تمدید نمی باشد

موقیعت جغرافیائی آموزشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search