برنامه کلاس های جبرانی نیمسال تحصیلی 97962

ردیف نام استاد نام درس ساعت تشکیل کلاس شماره کلاس مشخصه درس
1 آهی سیستم های تلویزیون 8 الی 9:30 218 33
2 احمدی زاده حسابداری شرکت های 2 8 الی 10:15 306 653
3    45/12-30/10 306 654
4 لیلا کلاهدوزی ریاضی پیش 8 الی 10:30 316 708
5      45/12-30/10 316 708
6 45/15-30/13 316 707
7 علیمرادی مدیریت مالی 30/10-30/8 307 634
8 فراهانی کاربرد کامپیوتر 2 12-9 سایت 632
9 ورشوساز اقتصاد خرد 45/12-8 314  
10 رئیسی دهکردی زبان پیش 15/18-16 304 417
11 شیرمحمدی ماشین های الکتریکی 12-8 122  
12 شاکراردکانی مدیریت مالی 45/12-30/10 307 270
13 منصوری مبانی کامپیوتر 15-30/13 305 435
14      45/16-15/15 305 436
15 30/13-12 305 437
16 حاج محمود عطار سرپرستی سازمان 13-30/11 304  
17 عبادی زرباش شناخت مواد مصالح 10-3/8 116  
18   عناصر جزئیات 30/12-10 116  
19   مبانی هنرهای تجسمی 13-30/11 116  
20 قاسم نی حسابداری دولتی 1 15/10-8 314 630
21    12-15/10 314 631
22 امیرطائمه اقتصاد خرد 1 13-10 301  
23 فتح اللهی صفحه آرایی 10-8 103 320
24 حیدری مقدم تمرین معماری 1 45/12-9 115 161
25 ایرجیان ریاضی پیش 30/17-16 306 691
26 امیر مهدوی تمرین معماری 2 16-10 113 196
27 اکبری مردق مدار الکتریکی 30/15-14 122  
28   اصول اندازه گیری 30/15-17 122  
29 فتح الهی طراحی 5 10-8 103  
30 وهاب زاده تشکیل نمی شود
31 محمدی حسابداری عمومی 11-8 406 619
32    15-12 406 628

 

موقیعت جغرافیائی آموزشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی

با توجه به آغاز تعطیلات تابستانی دانشگاه ازاداسلامی از روز شنبه مورخ 97/4/30 لغایت 97/5/30 ، انجام کلیه امور دانشجویی ، آموزشی و اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/4/27 انجام می گیرد.

لذا خواهشمنداست درخواست های خود را قبل از تعطیلات به حوزه مربوطه ارائه و پیگیری نمائید

با توجه به نعطیلی اعلام شده فقط تا پایان تیرماه جهت اخذ معرفی به استاد به گروه خود مراجعه نمائید

توجه : دانشجویانی که شرایط اخذ معرفی به استاد در ترم تابستان را دارند می بایست تا پایان تیرماه به کارشناس گروه خود مراجعه نمایند.