کلاس های جبرانی پنج شنبه 97/2/27

ردیف

نام استاد

نام درس

ساعت تشکیل کلاس

شماره کلاس

مشخصه درس

1

میکائل شریفی

پروژه مالی

30/14-30/12

301

663

2

"""

"""

30/16-30/14

301

664

3

شیرمحمدی

ماشین های الکتریکی

12-8

122

 

4

منصوری

مبانی کامپیوتر

15-30/13

305

435

5

"""

""

45/16-15/15

305

436

6

"""

"""

30/13-12

305

437

7

سعید شریفی

سرپرستی سازمان

13-30/9

315

 

8

زهدی

شبکه و کارگاه

12-8

سایت

 

9

رضائیون

زبان ماشین و اسمبلی

12-8

سایت 4

100

10

"""

""

17-13

سایت 4

101

11

کریمی

زبان پیش

11-30/9

304

   412 امتحان میان ترم

12

ایرجیان

ریاضی پیش

30/16-15

316

711

13

فرشاد

ریاضی عمومی

15/13-11

304

714

14

اسدی گازرانی

اصول حسابداری

16-13

315

 

15

کریمی

زبان خارجی

13-12

314

394  امتحان میان ترم

16

سیفی

صفحه آرایی

12-30/8

سایت

 

17

"""

هندسه نقوش

15/13-15

111

 

18

الهه گودرزی

ریاضی پیش

13-30/9

316

670

19

حاج محمود عطار

اصول سرپرستی

14-11

307

 

20

عنایت سرخوش

حسابداری شرکتها

30/11-30/8

404

 

21

"""

حسابداری صنعتی

13-30/11

404

 

22

مرتضوی

درک 2

30/12-8

112

200

23

""

طراحی معماری

45/17-30/12

112

139

24

احدی

متره

30/16-14

404

212

25

عاطفه مهدوی

ایستایی 2

30/10-9

401

208

26

"""

"""

45/12-30/10

401

207

27

"""

متره برآورد

14-45/12

401

206

28

مریم حبیبی

فیزیک عمومی

30/9-8

405

268

29

""""

"""

40/9-10/11

405

269

30

سمیه زارعی

فیزیک پیش

15/13-11

406

378

موقیعت جغرافیائی آموزشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی

با توجه به آغاز تعطیلات تابستانی دانشگاه ازاداسلامی از روز شنبه مورخ 97/4/30 لغایت 97/5/30 ، انجام کلیه امور دانشجویی ، آموزشی و اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/4/27 انجام می گیرد.

لذا خواهشمنداست درخواست های خود را قبل از تعطیلات به حوزه مربوطه ارائه و پیگیری نمائید

با توجه به نعطیلی اعلام شده فقط تا پایان تیرماه جهت اخذ معرفی به استاد به گروه خود مراجعه نمائید

توجه : دانشجویانی که شرایط اخذ معرفی به استاد در ترم تابستان را دارند می بایست تا پایان تیرماه به کارشناس گروه خود مراجعه نمایند.