برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-97

جدول برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-97 
16:45-15:15 15-13:30 12:45-10:45 10:15-08:15 ایام هفته
- زبان فنی (معماری) ریاضی پیش دانشگاهی – تربیت بدنی(711.695) ریاضی پیش دانشگاهی

یکشنبه  

97/3/27

آمار و احتمالات ریاضی پیش دانشگاهی (مشخصه : 691.768.715) مشخصه های : 708.669.670.701.706.707.679.
شناخت هنرگرافیک (2) ریاضی عمومی (2) 702.751.668.674.700.677
ماشین های الکتریکی ارتباطات و تبلیغات اصول اندازه گیری الکتریکی
تکنولوژی و کارگاه بسته بندی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی فیزیولوژی انسانی تحلیل مدارهای الکتریکی

دو شنبه     

97/3/28

آشنایی با معماری جهان ساختمان داده ها میکروکنترولر تجزیه و تحلیل آثار گرافیکی
شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری چاپ دستی کاربرد میکروکنترولر اصول حسابداری(مختص کاردانش)
مبانی ترسیم فنی و راندو حسابداری مالی ایستایی (1)
آسیب شناسی ورزشی هندسه و نقوش سنتی روش های آموزش تربیت بدنی
  برنامه سازی پیشرفته (1)  
  ماشین های الکتریکی DC  
-   ریاضی عمومی و مقدمات آمار ریاضی عمومی (1) (معماری)

سه شنبه 

97/3/29

آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم ریاضی عمومی (خواهران و برادران) ریاضی عمومی (1) (حسابداری)
(خواهران و برادران) روشهای آماری  
کاربرد خط در گرافیک چاپ ماشینی حسابداری شرکت ها (1) (فرزانه موسوی) حسابداری شرکت ها (1) (خلیل زاده)        

چهارشنبه    

97/3/30

عناصرجزئیات (کاردانش) سیستم عامل (2) پرسپکتیو  مدار مجتمع خطی
شبکه های محلی کامپیوتری روانشناسی کودک و نوجوان کاربرد ابزار دقیق و کنترل متره و برآورد
مبانی مخابرات و رادیو زبان فنی (الکترونیک) آناتومی و فیزیولوژی انسانی (3) سخت افزار (2)
زبان فنی (حسابداری) اقتصاد خرد (1) شناخت هنر و گرافیک (1)
یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی   فیزیولوژی ورزشی
- اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره) زبان خارجی ریاضی کاربردی (کامپیوتر)

پنج شنبه 

97/3/31

(خواهران و براردان) (خواهران و برادران) زبان پیش دانشگاهی (خواهران و برادران)
کامپیوتر گرافیک (1) روش تحقیق
کارآفرینی و پروژه (حسابداری) الکترونیک صنعتی حسابرسی (1)

شنبه     

97/4/2

زبان فارسی (خواهران و برادران) اصول و مبانی تربیت بدنی ایستایی (2) آشنایی با معماری اسلامی (1)
تغذیه و ورزش مبانی هنرهای تجسمی (معماری) حسابداری عمومی ذخیره و بازیابی اطلاعات
زبان ماشین و اسمبلی میکروپروسسور
تکنولوژی و کارگاه گرافیک (2) ماشین های الکتریکی AC
  مسابقات و اردوهای ورزشی
16:45-15:15 15-13:30 12:45-10:45 10:15-08:15
- دانش خانواده و جمعیت (خواهران و برادران) فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک پیش دانشگاهی

یکشنبه 

97/4/3

طراحی (جبرانی گرافیک) مشخصه های : 753.371.364.378.372.418.373 مشخصه های : 385.384.769.387.367
  ایمنی در برق حسابداری صنعتی (2)
- کلیات حقوق اقتصاد کلان (2) حسابداری مالیاتی

دو شنبه    

97/4/4

پایگاه داده ها مباحث ویژه مبانی الکترونیک
اصول سرپرستی (معماری) سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی تکنولوژی و کارگاه گرافیک (3)
آناتومی انسانی اصول مدارهای دیجیتال زبان تخصصی (تربیت بدنی)
تکنیک پالس مبانی دیجیتال سیستم های مخابراتی
تکنولوژی و کارگاه گرافیک (1) طراحی 5 (گرافیک)  
- کارآفرینی آشنایی با مبانی دفاع مقدس فیزیک عمومی

سه شنبه

97/4/5
  

الگوریتم و فلوچارت تصویر سازی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس (خواهران و برادران)
  اندیشه اسلامی (1) (برادران) فیزیک مکانیک
  فیزیک نور
کاربرد رایانه در تربیت بدنی سرپرستی سازمان حقوق تجارت حسابداری دولتی (1)

چهارشنبه

97/4/6

    

اصول سرپرستی (الکترونیک) مبانی هنرهای تجسمی (گرافیک) برنامه نویسی مبتنی بر وب حرکات اصلاحی
اصول سرپرستی (کامپیوتر) زبان فنی (کامپیوتر) اصول سرپرستی در تربیت بدنی هندسه ترسیمی
تنظیم شرایط محیطی (1) عناصرجزئیات ساختمانی (1) تحلیل مدارهای الکترونیکی طراحی 6 (گرافیک)
اصول مربیگری کامپیوتر گرافیک (2) الکترونیک عمومی
سیستم های تلویزیون الکترونیک عمومی (2)
- اندیشه اسلامی (1) (خواهران) اخلاق و تربیت اسلامی (خواهران و برادران) مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (خواهران و برادران)

پنج شنبه

97/4/7

  گرافیک محیطی
شناخت مواد و مصالح مدیریت مالی ریاضی کاربردی (الکترونیک) برنامه سازی پیشرفته (2)

شنبه    

97/4/9

مبانی مهندسی نرم افزار مبانی بیوشیمی حسابداری صنعتی (1) نقشه برداری
چاپ سیلک اسکرین مدارهای الکتریکی کارآفرینی و پروژه (کامپیوتر) حسابداری شرکت های (2)
زیست شناسی انسانی ترسیمات هندسی حرکت شناسی و بیومکانیک  
تولید نرم افزارهای آموزشی   طراحی تحلیلی  
حسابداری صنعتی (کاردانش)    

موقیعت جغرافیائی آموزشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search