قابل توجه کلیه دانشجویان

جهت دریافت کارت امتحانی از روز سه شنبه مورخ 97/3/22 به سامانه خود در وب سایت رسمی آموزشکده فنی و حرفه ای سماتهران مراجعه نمائید

توجه : رعایت نکات زیر جهت دریافت کارت امتحانی الزامی است.

1- تسویه مالی 

2- تمامی کارت هایی که قبل از تاریخ 97/3/22 فاقد اعتبار می باشند

3- همراه داشتن کارت دانشجویی و یا کارت شناسایی ملی در جلسه امتحان الزامی است

 

موقیعت جغرافیائی آموزشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search