قابل توجه دانشجویان معماری که درس طراحی فنی دارند

ارائه درس طراحی فنی روز شنبه مورخ 97/3/5 به صورت فایل اتوکد در قالب CD می باشد

لازم به ذکراست CD پروژه می بایست فقط تحویل استاد گردد و نیازی به تهیه و آوردن پلات نمی باشد

دانشجویان گرامی دقت نمایند تحویل موقت درس طراحی فنی روز شنبه مورخ 97/03/05 و تحویل نهایی روز شنبه مورخ 97/03/19 می باشد.

موقیعت جغرافیائی آموزشکده

دانشکده فنی و حرفه ای سماتهران - فناوری اطلاعات و ارتباطات

Search